پورتال سازمان آموزش وپرورش استثنائي کشور
اخبار مهم:
اطلاعيه

پاسخ پرسش هاي مطرح شده از سوي مديران آموزش و پرورش استثنايي استانها در گردهمايي مشهد در قسمت اطلاعيه هاي پورتال اداره كل توسعه و پشتيباني استثنايي قابل دريافت مي باشد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه