پورتال سازمان آموزش وپرورش استثنائي کشور
اخبار مهم:
نتايج مسابقات

نتايج مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي( تابستان 1394)

مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي دانش آموزان استثنايي كشور كه از تاريخ 94/5/12 آغاز و تا 94/6/13 در 6 استان ميزبان در حال اجرا مي باشد .

جهت رويت به ماژول نتايج مسابقات در سايت معاونت پيشگيري،تشخيص، پرورشي و تربيت بندي مراجعه فرمائيد.

فايل ها بصورت PDF مي باشد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه